Polityka prywatności i regulamin.

 
Dla bezpieczeństwa Twoich danych.
 
Poznaj zasady współpracy.
 

1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich Klientów drukarni POLINAL należącej do ADVERTEAM A. M. Andrzej Łukomski, NIP: PL5621648208, REGON: 340094058, nazywanej dalej Drukarnią.

2. Drukarnia przyjmuje, że każdy Klient który złożył zamówienie zapoznał się z regulaminem i go zaakceptował.

3. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę zlecanych i zatwierdzanych do druku projektów i materiałów (tekst oraz grafika), również za ewentualne naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw.

4. Zamówienie składane faksem bądź e-mailem lub drogą pisemną musi zawierać: nazwę pracy, wymiary pracy, ilość kolorów CMYK, nakład, rodzaj materiału, rodzaj techniki nadruku, uzgodniony koszt, uzgodniony termin realizacji.
Dodatkowo zamówienie musi zawierać następujące informacje:
- dane do faktury,
- adres do wysyłki (jeśli jest inny niż podany do faktury),
- adres do wysyłki faktury (jeśli jest inny niż adres do wysyłki).
W momencie złożenia zamówienia Klient automatycznie zobowiązuje się rozliczyć koszty wynikające z tytułu realizacji i ewentualnej dostawy przedmiotu zamówienia.

Akceptowane przez nas sposoby płatności to:
- płatność gotówką w biurze w Żninie,
- płatność kurierowi przy dostawie,
- płatność przelewem na konto drukarni.

5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zatwierdzenia do druku poprawnie przygotowanego projektu.

6. Po rozpoczęciu realizacji nie są możliwe jakiekolwiek zmiany w projektach i anulowanie zlecenia. W szczególnych przypadkach Drukarnia może odmówić realizacji zlecenia, bez podania przyczyn po zapoznaniu się z projektem bądź szczegółami zlecenia, nie później niż na drugi dzień od momentu otrzymania zlecenia.

7. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Termin realizacji może się wydłużyć w przypadku, gdy Klient wymaga wprowadzenia zmian w projekcie oraz istotnych zmian w trybie i sposobie realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu przekazania przez Klienta zamówienia, oraz otrzymania przez Drukarnię potwierdzonych, kompletnych materiałów do druku.

8. Każdorazowo możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zamówienia raz przyjętego do realizacji musi potwierdzić pracownik Drukarni pisemnie, lub drogą e-mail.

9. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, które wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Dokładamy wszelkich starań, aby zlecenia realizować terminowo. W każdym przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia.

10. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na konto e-mail.

11. Projekty i materiały do projektów zleconych powinny być przygotowane zgodnie z ustaleniami przekazanymi na etapie wyceny.

12. Nośniki danych, na których są dostarczane projekty, nie są odsyłane i nie są archiwizowane.

13. Termin realizacji to czas potrzebny na produkcję i dostawę przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską. Dostawa powinna być zrealizowana najpóźniej wciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki.

14. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.

15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. Osoba odbierająca jest zobowiązana sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Drukarnię. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

16. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać jak najwyższą zgodność kolorystyczną z oczekiwaniami klienta. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego wydruku w stosunku do oczekiwań Klienta, warunkiem podstawowym dochodzenia reklamacji jest porównanie wydrukowanej pracy z certyfikowanym wydrukiem próbnym, który może na zlecenie klienta wykonać Drukarnia przed drukiem, lub który powinien być przesłany przed drukiem przez Klienta do Drukarni. Różnice kolorystyczne wynikające z właściwości poliuretanu pokrywającego wydruk lub własciwości folii podłoża nie mogą być podstawą do reklamacji, gdyż nie są błędem produkcyjnym. Ułatwiamy zlecanie prób przedprodukcyjnych, aby osiągać pełną zgodność kolorów z oczekiwaniami.

17. Reklamacje dotyczące jakości realizacji należy zgłaszać do 7 dni od chwili dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie faksem lub pocztą, podając szczegółowy opis wady i numer faktury. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres siedziby Drukarni. Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa Drukarnia. W ciągu 7 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy reklamowane materiały na koszt Klienta.

18. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez ADVERTEAM A. M. Andrzej Łukomski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wszelkie dane podane przez Zamawiającego nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody.

19. Zamawiający składając zamówienie potwierdza, iż przekazując Drukarni materiały graficzne lub zatwierdzając projekty graficzne do realizacji zlecenia nie narusza postanowień Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelką odpowiedzialność za niezgodność przekazanych materiałów i zatwierdzonych projektów z podaną ustawą ponosi Zamawiający.

20. Administratorem danych jest firma ADVERTEAM A.M. Andrzej Łukomski, mająca swoją siedzibę w Żninie, ul. Sądowa 4. Administrator danych poddaje je archiwizacji w celach księgowych oraz marketingowych i ma prawo do usunięcia tych danych osobowych bez obowiązku uprzedniego informowania Zamawiającego.

21. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

22. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail. Dane osobowe gromadzone są przy wysyłaniu formularza zapytania, formularza newslettera, formularza pobrania materiałów PDF, formularza zapisu na kupony rabatowe oraz drogą e-mail podczas procesu składania zapytania lub zamówienia.

23. Dane przetwarzane będą w celu przygotowania ofert oraz realizacji zamówień złożonych drogą e-mail lub telefonicznie.

24. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu otrzymania oferty oraz złożenia i realizacji zamówienia. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera lub kuponu rabatowego.

25. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@polinal.pl tel.: (+48) 52 552 45 96. Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

26. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

27. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: biuro@polinal.pl

28. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

29. Korzystający z witryny www.naklejki3d.pl wyraża zgodę na uczestniczenie w działaniach remarketingu kampanii reklamowych AdWords firmy Google. Na tej podstawie użytkownikowi będą wyświetlane reklamy adekwatne do jego zainteresowań. Google używa plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witryniach. Użytkownik może zrezygnować z tych wyślwietleń poprzez zmianię ustawień cookie przeglądarki lub profilu w Google. Korzystamy również z funkcji śledzenia konwersji AdWords.

30. Witryna www.naklejki3d.pl korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies niezbędnych do obsługi strony internetowej i tworzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.

 

Jeśli szukasz ciekawych sposobów na wyróżnienie swoich produktów w branży, pobierz na początek nasz teaser PDF. Poznasz bliżej obszary, w których możemy być dla Ciebie partnerem.

Pobierz PDF
 

Jeśli chcesz, wróć na stronę główną naszego serwisu.

Strona główna

Aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie zapraszamy na specjalną stronę.

O nas

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, odwiedź poniższą stronę.

Kontakt
 
 
Skontaktuj się, żeby sprawdzić, czy możemy pomóc również Twojej marce.
 
Doradca klienta POLINAL
 
Sławomir Andrzejewski
Doradca klienta
biuro@polinal.pl
608 205 104
 
 
Doradzamy, wyceniamy, projektujemy i produkujemy.
 
 
POLINAL Producent oznakowań
ul. Sądowa 4, 88-400 Żnin
tel. +48 52 552 45 96
 
POLINAL